”Liefde is niet egoïstisch”

Bron: Happinez

Autonomie en zelfontplooiing is belangrijk, maar voor een duurzame liefde is het ook van belang om de wensen en behoeften van de ander voorop te zetten. Hoe je dat doet? Door de liefdestaal van je partner te leren kennen én spreken.

We leven in een tijd waarin de banden in de samenleving steeds losser worden. Dat zie je bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, waar het vaste dienstverband steeds vaker plaatsmaakt voor flexwerken en freelance overeenkomsten. En we zien het in relaties. Er zijn meer scheidingen, eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen dan ooit. Volgens experts zijn deze fenomenen logische gevolgen van de individualistische samenleving. Toch is de menselijke behoefte om ergens bij te horen en ons te hechten nog onverminderd groot. Net als ons verlangen naar duurzame liefde.

Lees het hele artikel op Happinez.nl